“Trudeau sabotaged my cake”

Formatietaart

(2021) Op 29 oktober brak het demissionair kabinet het Nederlands record formeren. Ze tikten officieel de 226 dagen aan. En dat moest natuurlijk gevierd worden! Daarom deed ik een poging om deze taart af te leveren bij De Zwaluwenberg in Hilversum, waar de bewindsleden aan het vergaderen waren.

Helaas werden wij effectief genegeerd door aanwezige militairen en dropen we af naar het Binnenhof. Die dag was de ministerraad gaande, maar ook daar was de beveiliging flink opgeschroefd vanwege het bezoek van de Canadeze Justin Trudeau. De security deelde me mee dat ik de taart niet mocht komen afgeven en dat dus niemand de kaarsjes zou uitblazen om een wens te doen. Daarom deelden we de taart maar uit aan omstanders en zongen we een liedje. “Trudeau sabotaged my cake” – dat kunnen maar weinigen zeggen. Heel veel beter dan dat wordt het niet. Gaat het ons lukken om het Belgische record te verslaan? Of blijft het bij dit ene jubileum? 

———

(2021) On October 29, the demissionary cabinet broke the Dutch record formation. They officially made it to 226 days. And of course that had to be celebrated! That is why I made an attempt to deliver this cake to De Zwaluwenberg in Hilversum, where the ministers were meeting.

Unfortunately, we were effectively ignored by the soldiers present and thus descended to the Binnenhof. That day the council of ministers was in progress, but security there was also considerably tightened due to the visit of Canadian Justin Trudeau. They informed me that I was not allowed to drop off the cake and that no one would blow out the candles to make a wish. So we handed out the cake to bystanders and sang a song. “Trudeau sabotaged my cake” – very few can state that. It doesn’t get much better than that. Will we be able to beat the Belgian record? Or will it stay with this one anniversary?