Roekoe (coming up).

Museumnacht Amsterdam, 2022: de straatduif is een icoon met vele gezichten. Voor de één is het een geruststellend geluid bij het opstaan, voor de ander een lastpak die de kozijnen bezet of zich voor je fietswiel werpt. We hebben allemaal wel een mening over de duif, maar hoeveel weten we eigenlijk van ze af? Geschat wordt dat we de stad delen met gemiddeld 15.000 duiven; vogels met een feilloos geheugen, een mysterieus talent voor coördinatie en ware alleseters. In samenwerking met Pauline Wiersema bevraagt Mediamatic hoe wij ons verhouden tot de dieren in de stad. Dat leidt tot een kunstzinnige campagne die oproept om de duif te omarmen zoals-ie is: een stadsavonturier en compagnon voor alles en iedereen, die een blijvende plek in dit stedelijke ecosysteem heeft verworven. Daarnaast staan de volledige Museumnacht bij Mediamatic in het teken van de duif: er is duiven-karaoke, pigeon-coo-cktails, metersbrede raamschilderingen en vele activiteiten. Duik in de wereld van de duif; de mens kan wel wat meer duivenliefde gebruiken.

(EN) The street pigeon in Amsterdam is an icon with many faces. For some, it is a reassuring sound in the morning, for others its a nuisance that occupies window frames or throws itself in front of your bicycle wheel. We all have an opinion about pigeons, but how much do we actually know about them? It is estimated that we share the city with an average of 15,000 pigeons; birds with an unerring memory, a mysterious talent for coordination and true omnivores. In collaboration with Pauline Wiersema, Mediamatic questions how we relate to the city’s animals. This leads to an artistic campaign that calls for embracing the pigeon as it is: an urban adventurer and companion for everything and everyone, who has earned a lasting place in this urban ecosystem. People could use a little more pigeon love.

In collaboration with Mediamatic for the Museum Night, Amsterdam.